آیا راه آهن یزدان در فصل 95-96 موفق خواهد شد به لیگ برتر صعود کند؟
بلی
خیر

مشاهده نتیجه نظرسنجی